வியாழன், 13 செப்டம்பர், 2018

வடம் பிடித்து, தடம் பதித்து, இடம் பிடிக்க!திரித்த கயிறுகளின் திரட்சி
தேருக்கு வடமாச்சு!
சிரித்த முகத்துடன்
சிறுவர்களின் முயற்சி
சிந்தைக்கு விருந்தாச்சு!
வடம் பிடித்த நீங்கள்
வாழ்வில் தடம் பதித்து

தனக்கென ஒரு
தனிஇடம்பிடிக்க

இறையருள் என்றும் துணை நிற்க!

-காரஞ்சன்(சேஷ்)
 பட உதவி: திரு வெங்கட் நாகராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி!